مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود)

مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود)

… دانلود …

مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود) :

تعداد صفحات : 14

تحلیل منطقه‏ای از مهم‏ترین روش‏های برآورد دبی جریان‏های حداقل در مناطق فاقد آمار است. بررسی ارتباط متغیرهای مؤثر بر خشکسالی هیدرولوژیکی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار در مقابله و کاهش خسارت‌های ناشی از آن مطرح است. در این پژوهش از داده‏های 25 سال 20 ایستگاه آب‏سنجی واقع در حوض آبخیز کشف‏رود برای تحلیل جریان‏های حداقل استفاده شده است. حداقل جریان ایستگاه‏ها با تداوم‏های 7 و 15 روزه محاسبه شد‌ و با استفاده از تحلیل فراوانی توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ 3 مناسب‏ترین توزیع تشخیص داده شد.‏ سپس، جریان‏های حداقل با دور بازگشت‏های 2، 5، 10، 25، 50 و 100 ساله محاسبه شد. پس از محاسب ویژگی‏های فیزیکی حوضه‏های مورد ‌تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی، در دو مرحله مؤثرترین پارامترها در تخمین جریان‏های حداقل شناسایی شدند. سپس با استفاده از تحلیل خوشه‏ای حوضه‏های موجود به دو منطق همگن تقسیم و با استفاده از روش رگرسیون چند‌متغیر خطی مدل‏های منطقه‏ای استخراج شد. نتایج نشان داد عوامل اول و دوم به‏ترتیب 1/66 و 2/24 درصد واریانس‏ها را بیان می‌کنند. مساحت، شیب متوسط و تراکم زهکشی حوض آبخیز مهم‌ترین پارامترها در برآورد شاخص‌های جریان حداقل هستند و به‏ترتیب در 100‌، 79‌ و 79 درصد معادلات معنا‏دار رگرسیونی در مناطق همگن A و B دخالت دارند. همچنین مدل‏های ارائه‌شده برای مناطق همگن در مقایسه با مدل‌های کل منطقه، با توجه ضریب تبیین بالا و خطای استاندارد کمتر دقت بیشتری دارند.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله رابط? ويژگي‌هاي فيزيکي حوضه‏ هاي آبخيز و دبي ‏هاي حداقل با دوره ‏هاي برگشت متفاوت (بررسي موردي: حوضة آبخيز کشف ‏رود)