مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي

مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي

… دانلود …

مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي :

تعداد صفحات : 13

آب‏نمودی که در خروجیِ حوضه آبخیز شکل می‏گیرد می‏تواند مبین واکنش هیدرولوژیکی حوضه در برابر رفتار ژئومورفولوژیکی آن باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مفهوم آب‏نمود واحد لحظه‏ای، پاسخ‏گوییِ حوضه آبخیز شبیه‏سازی شود. در روش فیزیکی حاضر آب‏نمود واحد لحظه‏ای کلارک بر اساس سه پارامترـ زمان تمرکز، ضریب ذخیره، و منحنی زمان- مساحت‌ـ استخراج شد. بنابراین، ارزیابی دقت کاربرد روش‏های مختلف تعیین منحنی زمان- مساحت شامل روش نیمرخ آبراهه، سرعت‏های مساوی، و لاورنسن در تهیه آب‏نمود واحد لحظه‏ای به روش کلارک در این تحقیق مد نظر قرار گرفت. نتایج ارزیابی این روش‏ها در مقایسه با نتایج مستخرج از آب‏نمودهای مشاهده‏ای با استفاده از روش کیفی و شاخص‏های آماری نشان داد که روش‏های سرعت‏های مساوی در تعیین منحنی زمان- مساحت از دقت بیشتری برخوردارند. مقادیر آماره‏های ارزیابی کمّی بین آب‏نمود واحد متوسط به‏دست‌آمده از سیلاب‏های مشاهداتی حوضه آبخیز با آب‏نمود واحد کلارک به‏دست‌آمده از روش سرعت‏های مساوی با استفاده از مجذور میانگین مربعات خطا، میزان انحراف از دبی اوج، ضریب کارایی، و خطای نسبی دبی اوج، زمان تا اوج، و زمان پایه به‏ترتیب 39/1، 93/0، 83/0، 13/7، 33/33، و 38/15 درصد بود. همچنین، تحقیق حاضر نشان داد که مدل کلارک در شبیه‏سازی آب‏نمود واحد سیلاب در حوضه آبخیز کسیلیان در استان مازندران از کارایی بیشتری برخوردار است.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله ارزيابي دقت روش‏ هاي منحني زمان مساحت در تهية آب‏ نمود واحد لحظه‏ اي