مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي

مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي

… دانلود …

مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي :

تعداد صفحات : 12

استفاده از پردازش تصویر و سامانه‌های هوش مصنوعی در زمین کشاورزی و صنایع غذایی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفاده از پردازش تصویر در پیش‏بینی روند تغییرات محتوای رطوبتی برگ‌‏های چای سبز در حین خشک‌شدن با استفاده از سامانه‏های پیش‏گویی شبک عصبی مصنوعی و استنتاج فازی‌ ‌عصبی‌ ‌تطبیقی است. آزمایش‌های خشک‌کردن به‌روش لایه نازک و براساس عوامل مؤثر در خشک‌شدن در پنج دمای 50، 60، 70،80، و 90 درج سلسیوس و سه سرعت جریان هوای 5/0، 1، و 5/1 متر‌بر‌ثانیه انجام گرفت. نتایج حاصل از استخراج پارامترهای رنگی تصاویر برگرفته از نمای بالای نمونه‏ها، به‌عنوان داده‏های ورودی سامانه‏های هوش مصنوعی، برای تعیین محتوای رطوبتی آن‌ها به‌کار برده شد. در‌پایان، بهترین نتایج پیش‏بینی شبک عصبی مصنوعی با دو لای پنهان (شامل 12 نرون در لای اول و 15 نرون در لای دوم)با ضریب تعیین 948/0 و مجذور میانگین مربعات خطای 092/0 گردید.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله کاربرد شبکه‏هاي هوش مصنوعي و استنتاج عصبي‌ فازي‌ تطبيقي براي تعيين محتواي رطوبتي برگ چاي سبز براساس پارامترهاي رنگي دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.