مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي

مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي

… دانلود …

مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي :

تعداد صفحات : 16

به منظور بررسی مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1388و 1389به مدت دو سال اجرا گردید .طرح آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد که در آن عامل اصلی عبارت بود از سیستم کشت متوالی در 2 سطح با و بدون کود سبز و عامل فرعی عبارت بود از 4 نوع سیستم تغذیه ای شامل 1- کود آلی زئوپونیکسZ100، 2- کود تلفیقی (75% آلی زئوپونیکس + 25% کود شیمیایی (Z75F25)، 3- کود تلفیقی (50% آلی زئوپونیکس + 50% کود شیمیایی) (Z50F50)و 4- کود تلفیقی (25% آلی زئوپونیکس + 75% کود شیمیایی) (Z25F75) . نتایج تجزیه مرکب دو سال اجرای آزمایش نشان داد که وجود کود سبز در سیستم کشت سبب افزایش تعداد دانه گردید. اثر متقابل کود سبز و زئوپونیکس نیز منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کود سبز و 100% زئوپونیکس (GMZ100) و کود سبز و کود تلفیقی 25% زئوپونیکس + 75% شیمیایی (GMZ25F75) گردید. در صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن، کود کامل زئوپونیکس (Z100) و پس از آن50% زئوپونیکس + 50% شیمیایی ((Z50F50 به عنوان بهترین گزینه شناخته شده و قابل توصیه جهت کشاورزان می باشند. بالاترین درصد پروتئین در سیستم تلفیقی 25% زئوپونیکس + 75% شیمیایی Z25F75 و سپس در 50% زئوپونیکس + 50% شیمیایی Z50F50 بدست آمد. در خصوص کیفیت روغن نیز میزان اسید‌پالمیتیک در پاسخ به کاربرد کود سبز در سیستم کشت متوالی کاهش یافت.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله اثر سيستم هاي مختلف تغديه با استفاده از کودسبز و زئوپونيکس بر عملکرد کمي و کيفي آفتابگردان در کشت متوالي