مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA)

مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica  به وسيله محرک  بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA)

… دانلود …

مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA) :

تعداد صفحات : 12

بتا آمینو بوتیریک اسید به عنوان یک محرک القاء مقاومت در گیاهان علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی معرفی شده است. در این تحقیق القاء برخی ترکیبات دفاعی از جمله آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز توسط این ترکیب علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica در گیاه خیار بررسی شده است. نتایج نشان داد که مایه‌زنی ریشه‌های خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه با ترکیب شیمیایی BABA، از روز اول بعد از مایه‌زنی با نماتد موجب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شده و در روز چهارم این فعالیت به حداکثر خود رسید. القاء فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز نیز با اختلاف معنی‌دار نسبت به شاهد و گیاه سالم، افزایش تدریجی نشان داد و در روز چهارم به حداکثر میزان خود رسید. الکتروفورز آیزوزایم‌های پراکسیداز نشان داد که فرم‌های آیزوزایم پراکسیداز در ریشه‌های خیار که توسط BABA القاء می‌شود، نسبت به آیزوزایم‌های القاء شده توسط پاتوژن بسیار قوی‌تر می‌باشد. در گیاهان تیمار شده با نماتد به اضافه BABA دو آیزوزایم 31/0= Rf و 34/0= Rf بیان شده است که در مقایسه با شاهد (مایه‌زنی شده با نماتد) قوی‌تر می‌باشند.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA) و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي فعاليت آنزيم‌هاي پراکسيداز و پلي‌فنل‌اکسيداز در خيار آلوده به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica به وسيله محرک بتا آمينو بوتيريک اسيد (BABA)