تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L)

تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L)

… دانلود …

تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات : 15

سابقه و هدف: مطالعه فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن وآثار زیانبار فیزیولوژیک بر جانداران حتی در غلظت های کم، اهمیتی ویژه دارند. کادمیم از جمله فلزات سنگینی است که از منابع و مصارف گوناگون به آب، خاک، گیاه و نهایتا زنجیره غذایی انسان و حیوانات راه می یابد، و خسارتهایی جدی به بار می آورد. این عوامل باعث گرایش بیشتر به سمت مصرف کودهای غیرشیمیایی برای تامین نیاز غذایی گیاهان شده است. کودهای زیستی حاوی مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ریزجاندار مفید خاکزی و یا به صورت فرآورده متابولیک این موجودات می باشند، که به منظور بهبود حاصلخیزی خاک و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در یک سیستم کشاورزی پایدار به کار می روند. از جمله کودهای زیستی می توان ورمی کمپوست، ورمی واش و چای حاصل از آن را نام برد. به مواد مترشحه از بستر و بدن کرم خاکی ورمی واش می گویند، که منبع غنی از ویتامین ها، هورمون ها، آنزیم ها، عناصر پرمصرف و کم مصرف می باشد و به رشد موثر گیاهان کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر کود آلی مایع (ورمی واش) بر رشد گیاه اسفناج و غلظت کادمیم و عناصر پر مصرف توسط آن در یک خاک آلوده شده به کادمیم انجام گرفت.مواد و روش ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی، با دو فاکتور ورمی واش در 4 سطح (0، 25، 50 و 100 میلی لیتر در کیلوگرم خاک) و کادمیم نیز در 4 سطح (5، 10، 20 و 40 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و با سه تکرار در گلخانه اجرا گردید. قبل از کشت ویژگی های خاک و ورمی واش مورد استفاده با روش های استاندارد آنالیز گردید. گیاه اسفناج (Spinacea oleracea L.var. inermis) در گلدان ها کشت شد. بعد از هشت هفته از کاشت گیاه وزن تر، وزن خشک، و غلظت و جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عنصر کادمیم در اندام هوایی گیاه اسفناج اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد ورمی واش نقش موثری در بهبود رشد و عملکرد اسفناج دارد. کمترین وزن خشک اسفناج در سطح شاهد (بدون مصرف ورمی واش) و 40 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم، و بیشترین آن در 50 میلی لیتر در کیلوگرم ورمی واش و 5 میلی گرم در کیلوگرم کادمیم مشاهده شد. غلظت و جذب نیتروژن و فسفر با افزایش ورمی واش در تمامی غلظت های کادمیوم افزایش نشان داد. ورمی واش بر غلظت کادمیم و پتاسیم در گیاه اثر معنی دار نداشت.نتیجه گیری: در خاک آلوده به کادمیم، کاربرد ورمی واش سبب افزایش عملکرد و جذب عناصر پرمصرف در اسفناج شد. ورمی واش حاوی عناصر غذایی به فرم قابل دسترس گیاه است. بررسی های بیشتر در شرایط مزرعه مفید خواهد بود و توصیه می گردد.

كلید واژه: پتاسیم، فسفر، کادمیم، نیتروژن

اینک شما با جستجوی تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L) وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير کود آلي مايع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادميم توسط اسفناج در يک خاک آلوده به کادميم (.Spinacea oleracea L)