اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز

اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز

… دانلود …

اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

تعداد صفحات : 9

این تحقیق با هدف بررسی اثر آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه های اسپرم بز مرخز پس از فرآیند انجماد- ذوب انجام شد. نمونه های منی توسط واژن مصنوعی از 4 رأس بز نر بالغ، هفته ای 2 بار جمع آوری شد. سطوح مختلف BHT (0، 1، 2، 4 میلی مولار) در رقیق کننده ای که شامل تریس، فروکتوز و 1.5 درصد لستین سویا بود، استفاده شد. نمونه های اسپرم با رقیق کننده های مورد نظر رقیق و تا 5 درجه ی سانتی گراد سرد و سپس در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند. فراسنجه های جنبایی، زنده مانی، یکپارچگی غشاء، مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم بز مرخز پس از انجماد- ذوب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق کننده حاوی 1 میلی مولار BHT در مقایسه با گروه شاهد موجب بهبود در میزان جنبایی، جنبایی پیشرونده، یکپارچگی غشاء و زنده مانی اسپرم می شود (p<0.05) سطوح مختلف BHT اثر معنی داری روی مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم نداشتند (p>0.05) بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد که افزودن سطح 1 میلی مولار BHT به رقیق کننده بر پایه ی 1.5 درصد لستین سویا، باعث بهبود معنی دار پارامترهای کیفیت اسپرم منجمد-ذوب شده، از جمله جنبایی و زنده مانی میشود.

كلید واژه: بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن، لستین سویا، اسپرم منجمد، بز مرخز

اینک شما با جستجوی عبارت اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
اثرات آنتي اکسيداني بوتيليتد هيدروکسي تولوئن (BHT) در رقيق کننده بر پايه لستين سويا بر فراسنجه هاي کيفي اسپرم منجمد-ذوب شده ي بز مرخز