مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس

مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس

… دانلود …

مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس :

سال انتشار : خرداد 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات : 11

سابقه و هدف: سرگیجه یكی از شكایت های شایع مراجعین به اورژانس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دیازپام به عنوان بنزودیازپین و پرومتازین به عنوان یك دارو از دسته فنوتیازین ها در درمان حمله حاد سرگیجه محیطی در مراجعه كنندگان به اورژانس بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت كارآزمایی بالینی تصادفی دو سوكور در بیمارستان امام خمینی شهر ساری در سال1395 صورت گرفت. 150 نفر از بیماران با معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند. در گروه A،5 میلی گرم دیازپام وریدی ودر گروه B،25 میلی گرم پرومتازین وریدی تزریق شد. علائم وشدت سرگیجه قبل وبعد از دریافت دارو تا چهار ساعت ارزیابی شد.یافته ها: در بیماران تحت درمان با پرومتازین در 71 نفر (94.7 درصد) كاهش خیلی خوب و در4 نفر (5.3 درصد) كاهش خوب در شدت سرگیجه مشاهده شد در حالی كه در بیماران تحت درمان با دیازپام در 13نفر (17.3 درصد) كاهش خوب و در 62 نفر (82.7 درصد) كاهش متوسط در شدت سرگیجه مشاهده شد. داروی پرومتازین با 94.7 درصد و با اثر خیلی خوب پاسخ بهتری داشت. میانگین نمره VAS قبل از مداخله، 9.69، 30 دقیقه پس از درمان، 7.14 و 2 ساعت بعد، 5.06 و 4 ساعت بعد، 2.45 بود كه نشان دهنده كاهش نمره VAS در طی زمان در هر دو گروه بود. برای مقایسه اثربخشی داروها از آزمون دقیق فیشر استفاده شد و این آزمون با P<0.001 نشان داد كه از نظر اثربخشی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد.استنتاج: این مطالعه نشان داد تجویز پرومتازین داخل وریدی در بهبود سرگیجه موثرتر از دیازپام داخل وریدی است. لذا این یافته برای بیماران با شكایت سرگیجه حاد محیطی می تواند استفاده شود.

كلید واژه: سرگیجه، سرگیجه حاد محیطی، پرومتازین، دیازپام

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقايسه اثربخشي پرومتازين وريدي با ديازپام وريدي در درمان سرگيجه حاد محيطي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.