مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان

مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان

… دانلود …

مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات : 12

عوامل گوناگونی بر نرخ فرسایش پاشمانی تاثیر دارند كه یكی از آنها میزان و نوع نمك می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر شوری و قلیائیت خاك بر قابلیت فرسایش پاشمانی در شیب های متفاوت بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاكتوریل سه عاملی در قالب طرح كاملا تصادفی با سه تكرار با استفاده از دستگاه جام پاشمانی چندمتغیره اجرا شد. عامل اول شامل شوری و قلیائیت در چهار سطح (2=EC، SAR=2؛ EC=24، SAR=15؛ EC=56، SAR=42 و EC=113، SAR=47)، عامل دوم شدت بارندگی در دو سطح (2.5 و 3.5 میلی متر بر دقیقه) و عامل سوم شیب در دو سطح (5 و 15 درصد) بود. نتایج نشان داد كه با افزایش شوری و قلیاییت میزان كربن آلی و میانگین وزنی قطر خاكدانه ها كاهش یافت. اثر سطوح گوناگون شوری و قلیایی، شیب و شدت بارندگی بر نرخ فرسایش پاشمانی بالادست، پایین دست و كل فرسایش پاشمانی معنی دار بود. هم چنین اثر متقابل شیب- شوری و قلیائیت، شدت بارندگی- شوری و قلیائیت و شیب-شدت بارندگی- شور و قلیائیت بر نرخ فرسایش پاشمانی بالادست، پایین دست و كل فرسایش پاشمانی معنی دار بود. بنابراین به نظر می رسد كه افزایش شوری و قلیاییت همراه با كاهش كربن آلی و پایداری خاكدانه ها سبب افزایش امكان وقوع فرسایش پاشمانی گردید.

كلید واژه: دستگاه پاشمانی چندمتغیره، شوری و قلیائیت، فرسایش پاشمانی

عنوان محصول دانلودی:مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان را در ادامه مطلب ببینید
مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قلياييت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاك در خاك هاي منتخب استان خوزستان