بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله

بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله

… دانلود …

بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت احاطه شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید سنتز شده و با اطمینان از سنتزموفق این نانو ذرات با توجه به طیف های پراش اشعه ایکس، مادون قرمز و تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی آنها، این نانو ذرات بهعنوان جاذب برای جداسازی یون فلزی کادمیم (II) از محلول آبی حاوی 10cc کادمیم (10ppm(II به کار برده شد. برای اندازهگیری جذب این فلز از اسپکترومتری جذب اتمی شعله استفاده شد. علاوه بر این به منظور دستیابی به بالاترین بازده جذب فلزاتسنگین توسط نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت احاطه شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، اثر عوامل مختلف از جمله مقدار گرم نانوذرات مغناطیسی مگنتیت احاطه شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ، زمان استخراج و pH بررسی و توسط طراحی های کمومتری بهینه سازی شد. شرایط بهینه عبارت بودند از: (Fe(3)O(4)@EDTA=0/03g, pH=7 و دقیقه Time=30) که موارد گفته شده توسط نرم افزار Statgraphics5.1 با استفاده از طراحی باکس- بهکن بهینه سازی و سطوح بهینه این فاکتورها تعیین شد. در شرایط بهینه نزدیک به 100% کاتیون مذکور جذب نانوذرات شده و از محیط آبی حذف شد. همچنین بر روی نمونه حقیقی حاوی یون کادمیم, (II)، فرایند جذب با جاذب نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت احاطه شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در شرایط بهینه انجام شد و بهجذب 93% کادمیم (II) دست یافته شد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي جذب کادميم (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي مگنتيت احاطه شده با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (Fe3O4@EDTA) و اندازگيري با اسپکترومتري جذب اتمي شعله