باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان)

باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان)

… دانلود …

باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان) :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مراکز شهری از مهم ترین عوامل در پویایی شهر ها بوده اند و به عنوان قلب تپنده شهر محسوب می شوند. بررسی ها نشان می دهد که این مراکز در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو هستند این افول همراه با بالا رفتن نرخ واحدهای غیر فعال تجاری و کاهش تمایل به خرید از این نواحی همراه است. شهرسازان و مدیران شهری در دهه های اخیر مکانیسم های مختلفی را جهت بازگرداندن حیات به مراکز شهری پیشنهاد داده اند که BID یکی از روش های موثر در احیای مراکز شهری با رویکردی اقتصادی است. bid یک سامانه خودکفا، جهت بهبود و ضعیت اقتصاد مراکز شهری می باشد.هدف پژوهش حاضر رونق اقتصادی در مرکز شهر همدان با استفاده از رویکرد bid می باشد. روش تحقیق این مقاله، -توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف مغازه داران واقع در محدوده می باشند. حجم نمونه 315 نفر بوده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون t ،تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که روش bid ،باعث ارتقاء شرایط کسب و کار در محدوده شده و نتایج بررسی های آماری نشان دهنده پایین بودن معیار مشارکت اقتصادی و سرمایه اجتماعی در این محدوده می باشد.

عنوان محصول دانلودی:باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان) را در ادامه مطلب ببینید
باززنده سازي مراکز شهري با رويکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردي: رينگ اول شهر همدان)