تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي

تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي

… دانلود …

تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با توجه به مدیریت مالیاتی موجب کاهش خروج وجه نقد شرکت میشود، از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده است. اما در این میان مدیران فرصتطلبی وجود دارند که برای فرار از پرداخت مالیات دنبال سوء استفاده مالی و منافع شخصی خود هستند که این امر سبب تحملهزینههایی برای مالکان خواهد شد. هدف این مطالعه تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي است. بدین منظور دو فرضیه تدوین که در این فرضیهها به ترتیب هزینه سرمایه، هزینه بدهی متغیر مستقل و اجتناب مالیاتی متغیر وابسته میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سالهای 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پسرویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیهها از نرمافزار ایویوز و روشرگرسیونی و دادههای تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هزینه سرمایه و هزینه بدهی بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی و معناداری دارد. باید نمود که، اجتناب مالیاتی میتواند سببافزایش هزینه سرمایه شود. این حالت زمانی اتفاق میافتد که سرمایهگذاران تصور کنند فعالیتهای برنامهریزی مالیاتی شامل معاملات پیچیدهای است که ابهام محیط اطلاعاتی شرکت را افزایش میدهد در نتیجه هزینه سرمایه افزایش مییابد.

اینک شما با جستجوی تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير هزينه سرمايه و هزينه بدهي بر اجتناب مالياتي