تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي

تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي

… دانلود …

تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اساسی این مطالعه ،بررسی تاثیر سریهای ارزشیابی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی است.براساس پژوهش آزمایشی ازنوع آزمون نهایی باگروه کنترل واجرای آزمون های سریهای ارزشیابی از دروس زبان انگلیسی ،اطلاعات لازم جمع آوری شد.نمونه مورد مطالعه ،متشکل از 682 دانشآموز،پایه اول راهنمایی( 227 )نفر،پایه دوم راهنمایی ( 248 )نفر،پایه سوم راهنمایی( 207 )نفر ودرمجموع( 319 )دختر و( 363 )پسر دردو گروه ،آزمایش( 344 )و گروه کنترل ( 338 )نفرباروش تصادفی انتخاب شدند.پساز سه ماه اجرای طرح سریهای ارزشیابی ازمحتوی کتابهای زبان انگلیسی در گروه آزمایش،داده هاوتحلیل واریانسیکسویه، نتایج نشان T وبا روشآزمون آماری spss جمع آوری وبااستفاده از نرم افزار آماری داد که ،سریهای ارزشیابی(ارزشیابی مستمر) درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردرس ریاضی ودرگروه آزمایش موثر بوده است.وسریهای ارزشیابی درافزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پایه های ،دوموسوم دردرس زبان انگلیسی معنی دار بوده است.اما درپایه اول معنی دارنبود.درپایان پیشنهاداتی کاربردی ارایه شده است.

اینک شما با جستجوی تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير سريهاي ارزشيابي(ارزشيابي مستمر) برپيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي دوره راهنمايي تحصيلي