مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393

مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393

… دانلود …

مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات : 8

ارتباط بین اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی موضوعی پیچیده است که نظرات متناقضی درباره آن وجود دارد و مشکلات هیجانی هم بعد اصلی مشکلات این دو گروه بیماری را شکل می دهد. هدف مطالعه حاضر مقایسه مشکلات نظم جویی هیجانی بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار بوده است. روش پژوهشی حاضر از نوع علی- مقایسه ای است و 25 نفر بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، 25 نفر بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی I هم به طور دسترس از بیماران بستری شده در بیمارستان روان پزشکی رازی تبریز 25 نفر افراد عادی هم به شیوه همتاسازی انتخاب گردیدند سپس برای ارزیابی تشخیصی بیماران از مصاحبه ساختاریافته SCID-II و SCID-CV و برای ارزیابی مشکلات نظم جویی هیجانی از پرسش نامه مشکلات نظم جویی هیجانی (DERS) استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که از لحاظ مشکلات نظم جویی هیجانی بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین در بررسی خرده مقیاس ها بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در دشواری در رفتار هدفمند، دسترسی محدود به راه بردهای نظم جویی هیجانی و دشواری در کنترل تکانه از دو گروه نمره بیشتری را کسب کردند و در خرده مقیاس های فقدان وضوح هیجانی، فقدان آگاهی هیجانی و عدم پذیرش هیجان ها بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دو قطبی I تفاوتی وجود نداشت ولی هر دو گروه از افراد بهنجار نمره بیشتری را کسب کردند. پس می توان نتیجه گرفت که مشکلات نظم جویی هیجانی در بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بیش از بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I است.

كلید واژه: اختلال شخصیت مرزی، اختلال دو قطبی I، مشکلات نظم جویی هیجانی

اینک شما با جستجوی مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393