تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر

تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر

… دانلود …

تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري قلب و عروق

تعداد صفحات : 9

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر به كارگیری ابزار اندازه گیری درد توسط پرستاران بر میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیماران بعد از جراحی پیوند عروق كرونر انجام شد.زمینه: یكی از وظایف اصلی تیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، تسكین درد بیماران است. اینكه استفاده از ابزار اندازه گیری درد می تواند اثرات مثبتی در انتخاب نوع داروی ضد درد و تنظیم دوز موردنیاز در بیماران داشته باشد هنوز نیازمند پژوهش بیشتر است.روش كار: در یك مطالعه تجربی به صورت كارآزمایی بالینی، 153 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه به طور تصادفی در دو گروه آزمون (77 بیمار) و كنترل (76 بیمار) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری و مدیریت درد توسط پرستاران به مدت 48 ساعت برای بیماران هوشیار استفاده شد. در گروه آزمون، تزریق داروی ضد درد بر اساس نمره شدت درد انجام شد. اقدامات معمول بخش برای گروه كنترل صورت گرفت. در هر دو گروه میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیمار از تسكین درد ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، آزمون های مجذور كای، تی مستقل، من ویتنی یو و رگرسیون لجستیك مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها: نتـایج نشان داد كه به كارگیری ابـزار اندازه گیری درد منجر به افزایش تعداد دریـافت كنندگان داروهای ضد درد و كاهش دوز دریافتی در طی 48 سـاعت اول پس از عمل در گروه آزمون شد. همچنین، میزان رضایتمندی از تسكین درد در گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بالاتر بود (p<0.0001).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مطلوب استفاده از ابزار اندازه گیری درد در كنترل درد بیماران، استفاده صحیح و مناسب از مسكن ها، تجویز مقدار صحیح دارو بر اساس درد بیمار و افزایش رضایتمندی بیمار از تسكین درد می باشد. لذا اندازه گیری شدت درد بیماران با استفاده از ابزار اندازه گیری درد، قبل و بعد از دریافت داروهای ضد درد، در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب توصیه می شود.

كلید واژه: ابزار اندازه گیری درد، مدیریت درد، جراحی قلب، بخش مراقبت های ویژه

پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثير به كارگيري ابزار اندازه گيري درد توسط پرستاران بر ميزان مصرف داروهاي ضد درد و رضايتمندي بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.