ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران)

ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران)

… دانلود …

ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات مديريت شهري

تعداد صفحات :17

مقدمه و هدف پژوهش: شهرداری ها به منظور ساماندهی ترافیک و زیباسازی فضای شهری اقدام به اجرای پروژه های زیر بنایی شهری می کند. این اقدامات زمانی کارکرد مناسب پیدا خواهد کرد که با فضای بومی نواحی و محلات شهری و نیازهای آن ها هماهنگ باشد. در این پژوهش میزان رضایتمندی شهروندان به لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر (تاتر شهر) بررسی شده است.روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه نمونه آماری برای بررسی ساکنین 100 نفر از شهروندان زیرگذر ولیعصر که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیات، از آزمون T تك نمونه ای و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن و برای مقایسه نسبت ها ، درصدها و فراوانی ها از آزمون خی دو استفاده شده است.یافته ها: بررسی ها مشخص می سازد که رضایت مندی شهروندان از ایجاد زیرگذر چهارراه ولیعصر از لحاظ بعد کالبدی بیشتر است. اما در بقیه ابعاد میانگین به دست آمده طبق آزمون T تک نمونه ای کمتر از میانگین است، به خصوص در بعد اقتصادی که بین میانگین واقعی و مفروض اختلاف معناداری وجود دارد. طبق آزمون فریدمن در میان ابعاد تاثیرگذار بر رضایت مندی ساکنین بعد کالبدی است و به ترتیب بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در رتبه های بعدی قرار دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایتمندی شهروندان از ایجاد زیرگذر ولیعصر متوسط به بالا بوده است.

كلید واژه: رضایتمندی، عملکرد زیرگذرها، شهروندان، زیرگذر چهارراه ولیعصر

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) و بررسی کامل هدایت میشوید

ارزيابي رضايتمندي شهروندان از عملکرد زيرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردي: پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران)