تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2

تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2

… دانلود …

تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: آپلین یک آدیپوکین جدید است که با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 ارتباط نزدیکی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 بود.روش کار: در مطالعه حاضر 27 نفر مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه تمرین (15 نفر، سن 46.4±3.02 سال) و کنترل (12 نفر، سن 45.6±3.86سال) در این مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تمرین 8 هفته برنامه تمرین مقاومتی ایستگاهی را 3 جلسه در هفته با شدت 30-70 درصد حداکثر تکرار بیشینه اجرا کردند. قبل و بعد از برنامه تمرین مقاومتی، سطوح آپلین، انسولین و گلوکز پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از 12 ساعت ناشتای شبانه اندازه گیری شد. متعاقب نمونه گیری مرحله دوم، تجزیه و تحلیل آماری در سطحp£0.05 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی تفاوت معنی داری بین گروه ها در سطوح آپلین، سطوح انسولین، سطوح گلوکز ناشتا و شاخص مقاومت انسولینی ایجاد کرد (p£0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی با شدت پایین تا متوسط می تواند اثر فراوانی بر مقادیر آپلین خون، قند خون ناشتا، انسولین خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دیابتی نوع 2 داشته باشد. ممکن است آپلین پلاسما در کنترل قند خون و بهبود حساسیت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 موثر باشد.

كلید واژه: آپلین، تمرین مقاومتی پیشرونده، مقاومت به انسولین، دیابت نوع 2

پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.