مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي

مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي

… دانلود …

مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که در آماده سازی اطفال برای جراحی با آن مواجه هستیم اضطراب هنگام ورود به اتاق عمل است. اضطراب می تواند سبب واکنش های تهاجمی و افزایش بی قراری کودک شود و حتی ممکن است کنترل درد پس از عمل را با مشکل مواجه کند. هدف این مطالعه بررسی اثرات آرام بخشی پیش از عمل، تغییر در میزان اضطراب کودکان هنگام ورود به اتاق عمل به دنبال تجویز داخل بینی دگزمدتومدین و میدازولام است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت آینده نگر، تصادفی و دوسوکور بر روی 60 کودک 8-2 ساله با کلاس فیزیکی 1 و 2 کاندید جراحی انتخابی در بیمارستان های آموزشی، درمانی شهرستان رشت انجام شد. کودکان با استفاده از انتخاب بلوک تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. گروه (D) 30 دقیقه قبل از ورود به اتاق عمل 1 میکروگرم بر کیلوگرم دگزمدتومیدین و گروه (M) در همان زمان 0.2 میلی گرم بر کیلوگرم میدازولام از طریق بینی دریافت کردند. سطح آرامش کودک بر اساس نمره رامسی و میزان اضطراب کودک در زمان تجویز دارو و هنگام ورود به اتاق عمل در هر گروه و بین دو گروه و هم چنین طول مدت ریکاوری با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، آزمون تی و مجذور کای دونمونه ای بین دو گروه مقایسه شد.یافته ها: در مجموع 60 کودک شامل 49 پسر و 11 دختر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران این مطالعه 4.45±1.67 سال بود. از نظر جنس، سن، ضربان قلب، فشار خون و میزان اشباع اکسیژن شریانی پایه در دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. میزان آرام بخشی قبل از تجویز دارو و هنگام ورود به اتاق عمل در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت (p=0.540). اگرچه این عامل در هر دو گروه هنگام ورود به اتاق عمل کم تر از زمان تجویز دارو بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (برای گروه D p=0.009 و برای گروه D p=0.0001). میزان اضطراب قبل از دریافت دارو نیز در دو گروه مشابه (p=0.911) و هنگام ورود به اتاق عمل کاهش یافته بود (p=0.0001 برای گروه دگزمدتومیدین و p=0.0001 برای گروه میدازولام). کودکانی که میدازولام دریافت کردند هنگام ورود به اتاق عمل اضطراب کمتری نسبت به گروه دگزمدتومیدین داشتند (p=0.034) ولی در طول مدت ریکاوری اختلاف آماری معنی داری با گروه دگزمدتومیدین نداشتند (p=0.947).نتیجه گیری: تجویز داخل بینی میدازولام و دگزمدتومدین قبل از عمل در کاهش اضطراب و آرام بخشی کودکان موثر است. با این حال میدازولام جهت کاهش اضطراب کودکان بر دگزمدتومیدین برتری دارد گرچه عوارض تنفسی دکزمتدتومیدین کم تر است.

كلید واژه: آرام بخشی، اضطراب، میدازولام، دگزمدتومیدین

با سلام،محصول دانلودی مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي هدایت میشوید
مقايسه تجويز داخل بيني دگزمدتومدين با ميدازولام در کاهش اضطراب و آرام بخشي کودکان کانديد عمل جراحي انتخابي