رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه

رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه

… دانلود …

رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسوولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسوولیت پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول و کارتیمی بر پایه مدل لنچیونی استفاده شده است. برای میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه مسوولیت پذیری اجتماعی a=0.813 و پرسشنامه کارتیمی a=0.861 بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که:1- رابطه معنی داری بین مسوولیت پذیری اجتماعی (=0.49)، مسوولیت قانونی (=0.57)، مسوولیت اقتصادی (=0.46)، مسوولیت اخلاقی (=0.50) و مسوولیت اجتماعی (=0.15) با کار تیمی وجود داردکار تیمی وجود دارد. 2- ضرایب رگرسیون نشان داد مسوولیت اقتصادی (b=0.13) و مسوولیت قانونی (b=0.53) می توانند به طور مثبت و معنی دار بعد کارتیمی را پیش بینی کند.

كلید واژه: مسوولیت پذیری اجتماعی، کارتیمی، کارکنان، دانشگاه ارومیه

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه و بررسی کامل هدایت میشوید

رابطه مسووليت پذيري اجتماعي و کار تيمي کارکنان دانشگاه اروميه