تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان

تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان

… دانلود …

تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان :

همیشه نمی تواند از ترک کارکنان با ارزش خود جلوگیری کند، اما با اجرای سیاست ها و اقدامات موثر مربوط به مدیریت منابع انسانی تا حدود زیادی می تواند میزان رخداد این تصمیم را کاهش دهد. در این پژوهش تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان به واسطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به صورت دو مرحله ای برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار PLS برای 72 کارمند شرکت مشاوره مهندسی طوس آب مشهد به طریق نمونه گیری تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق تعهد سازمانی بر حفظ کارکنان تاثیر دارد ولی نقش واسطه رضایت شغلی تایید نشد. همچنین در هریک از اقدامات مورد مطالعه، جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد به جزء جبران خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر حفظ کارکنان تاثیر معناداری داشتند.

كلید واژه: اقدامات مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، حفظ

عنوان محصول دانلودی:تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان را در ادامه مطلب ببینید
تحليل تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر حفظ کارکنان