مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن

مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن

… دانلود …

مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: مواد سفید کننده بر رنگ ترمیمهای کامپوزیتی اثرات متفاوت دارند. هدف از این مطالعه اثر درمان با دو نوع بلیچینگ ایرانی بر تغییرات رنگ کامپوزیت با پایه سایلوران در مقایسه با دو نوع کامپوزیت با پایه متاکریلات می باشد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 18 عدد نمونه دیسکی شکل (2×10 میلی متر) از هر کدام از انواع کامپوزیت های Z250، Z350 و P90 (shade=A3) ساخته شد و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. (n=6) و تحت درمان با عوامل سفید کننده کاربامید پراکسید 16% و کاربامایدپراکساید 35% (کیمیا، شیمی دنت، ایران) قرار گرفتند و یک گروه هم به عنوان کنترل در آب مقطر نگهداری شد. پارامترهای رنگی نمونه ها طبق معیارهای CIE-L*a*b و توسط اسپکتروفتومتر در قبل و بعد از سفید کردن اندازه گیری شدند. متغیرها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوسویه (Repeated measure ANOVA) و آزمون مقایسه های متعدد HSD Tukey- تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در کامپوزیت Z250، میانگین ± انحراف معیار تغییرات کلی پارامترهای رنگی (DE) در محیطهای کنترل، کارباماید پراکساید 16% و کارباماید پراکساید 35% به ترتیب برابر 3.48±1.43، 4.55±1.7، 4.17±1.9 برآورد گردید. این مقادیر در کامپوزیت Z350 به ترتیب برابر 4.33±2.41، 4.94±2.23، 4.25±1.65 و در کامپوزیت P90 معادل 4.97±2.47، 5.28±1.67، 3.41±2.26 به دست آمد.نتیجه گیری: در مجموع، تغییر رنگ کامپوزیت های با بیس میکروهیبرید، نانوفیلر و با پایه سایلوران به دنبال بلیچینگ با عوامل مختلف سفید کننده از لحاظ بالینی در محدوده قابل رویت قرار داشت.

كلید واژه: سفید کردن، کامپوزیت با بیس سایلوران، رنگ، کامپوزیت با بیس متاکریلات

با سلام،محصول دانلودی مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن هدایت میشوید
مقايسه تغيير رنگ کامپوزيت سايلوران و کامپوزيت هايي با پايه متاکريلات تحت درمان سفيد کردن