تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور

تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور

… دانلود …

تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: شواهدی مبنی بر اثر سینبیوتیک ها بر بیماری کبد چرب غیرالکلی NAFLD وجود دارد. هم چنین، ارتباط بین سینبیوتیک ها با کبد و ایجاد پاسخ های التهابی در دست بررسی است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری سینبیوتیک بر آنزیم های کبدی، شاخص های التهابی و میزان فیبروز کبدی در افراد مبتلا به NAFLD بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور 52 فرد مبتلا به NAFLD به دو گروه تقسیم شدند و به مدت 28 هفته تحت مداخله با کپسول سینبیوتیک (روزانه 2 کپسول، هر کپسول حاوی 7 سویه باکتریایی به همراه فروکتوالیگوساکارید) یا دارونما قرار گرفتند. تمامی افراد دو گروه برنامه غذایی و توصیه های فعالیت بدنی طی مطالعه دریافت کردند. آنزیم های کبدی، شاخص های التهابی سرم و میزان فیبروز کبدی در ابتدا و انتهای پژوهش و شاخص های تن سنجی و میزان فعالیت بدنی افراد در ابتدا و هفته چهاردهم و انتهای پژوهش تعیین شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار STATA11 انجام گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری در متغیرهای زمینه ای در ابتدای مطالعه بین دو گروه مشاهده نشد. پس از 28 هفته، آنزیم های کبدی، شاخص های التهابی و میزان فیبروز کبدی در گروه مکمل در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.001). در گروه مکمل میزان فیبروز 2.99 kPa نسبت به ابتدای مداخله کاهش یافت (P<0.001).نتیجه گیری: مکمل یاری با سینبیوتیک باعث بهبود آنزیم های کبدی، شاخص های التهابی و میزان فیبروز کبدی در افراد مبتلا به NAFLD شد.

كلید واژه: بیماری کبد چرب غیرالکلی، سینبیوتیک، شاخص های التهابی

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

تاثير مکمل ياري سينبيوتيک بر آنزيم هاي کبدي، شاخص هاي التهابي و ميزان فيبروز کبدي در افراد مبتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور