بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391

بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391

… دانلود …

بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و بهداشت اردبيل

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: پدیکلوزیس (آلودگی به شپش سر) یکی از انواع بیماری های انگلی انسان است که به عنوان یک عامل مهم سنجش سطح بهداشتی در جامعه به کار گرفته می شود. لذا جهت بررسی برخی فاکتورهای دخیل در اپیدمیولوژی پدیکلوزیس در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری در استان مازندران درسال 92-1391 مطالعه ای صورت گرفت.روش کار: 4712 دانش آموز ابتدایی شهرستان ساری، دختر و پسر، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت. اطلاعات توسط پنج نفر از افراد آموزش دیده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتی دانش آموزان که حاوی نتایج تشخیصی آلودگی به انگل و نوزاد و تخم در رابطه با متغیرهایی مانند جنسیت، پایه تحصیلی، محل سکونت و سن بودند، تکمیل و نتایج حاصله تحت آزمون آماری کای دو با ضریب اطمینان 95% مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در بین 4712 دانش آموز مورد بررسی 78 فرد آلوده به پدیکلوزیس شناسایی شد. شیوع آلودگی 1.65 درصد محاسبه گردید. شیوع پدیکلوزیس با متغیرهایی مانند وجود حمام، استفاده از وسایل شخصی، میزان تحصیلات والدین، داشتن مربی و رعایت بهداشت فردی و شغل پدر ارتباط معنی دار را نشان داد (p<0.05). با این حال ارتباط میان شیوع پدیکلوزیس و متغیرهایی نظیر حالت مو و پایه های تحصیلی معنادار نبود.نتیجه گیری: یافته های فوق نشان دهنده نقش آموزش و هدایت والدین و آموزگاران در راستای بهبود بهداشت فردی و عمومی در کاهش ابتلا به شپش سر در میان دانش آموزان نواحی مورد مطالعه می باشد.

كلید واژه: شپش سر، اپیدمیولوژی، دانش آموزان ابتدایی، شهرستان ساری، مازندران

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي اپيدميولوژي شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري، استان مازندران در سال 92-1391