مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت

مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت

… دانلود …

مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت :

و شوی ناحیه مئای ادراری با محلولهای کلرهگزدین و بتادین بر میزان بروز باکتریوری بیماران دارای سوند ادراری ثابت مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش داخلی اعصاب می باشد.روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 75 بیمار دچار CVA که در بخش داخلی اعصاب بستری شده بودند و 24 ساعت از زمان سوندگذاری آنها گذشته بود، انجام شد. بیماران با استفاده از روش تصادفی سازی بلوک بندی شده به سه گروه 25 نفره تقسیم شدند. ناحیه مئای یک گروه با کلرهگزدین، یک گروه با بتادین و گروه دیگر با با نرمال سالین هر روز به مدت پنج دقیقه و حداکثر برای ده روز شست و شو داده شد. آزمایشهای کشت و آنالیز ادرار در روزهای یک، پنج و ده گرفته شد. جهت بررسی ویژگیهای بیماران از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس NIHSS استفاده شد. روایی پرسشنامه تایید شده و پایایی آن نیز 0.9 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمونهای Chi-Square و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در مقایسه میزان سه شاخص عفونت (تعداد کشت مثبت، میزان باکتریوری و پیوری) در گروه های کلرهگزیدین، بتادین و نرمال سالین در روز پنجم، تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد، اما در مقایسه این سه شاخص در روزهای پنجم و دهم، تنها شاخص تعداد کشت مثبت (کلرهگزدین با 16% و نرمال سالین با 56%) در دو گروه کلرهگزیدین و نرمال سالین تفاوت معناداری داشت (p=0.02) در مقایسه بین بتادین و نرمال سالین نیز تفاوت معنادار در این سه شاخص فقط برای شاخص تعداد کشت مثبت (گروه بتادین 28% و گروه نرمال سالین 56%) دیده شد (p=0.02) در مقایسه کلرهگزیدین و بتادین، تفاوت در میزان سه شاخص عفونت از لحاظ آماری معنادار نبود.نتیجه گیری: به کارگیری کلرهگزیدین و بتادین در مئای بیماران بستری در بخش اعصاب که قرار است بیشتر از پنج روز سوند داشته باشند، بهتر از نرمال سالین میزان عفونتهای ادراری را کاهش می دهد.

كلید واژه: استروک، باکتریوری، بتادین، شست و شوی مئای، کلرهگزیدین

اینک شما با جستجوی مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقايسه تاثير شست و شوي ناحيه مئاي ادراري با محلولهاي کلرهگزدين و بتادين برميزان بروزباکتريوري بيماران مبتلا به سکته مغزي داراي سوند ادراري ثابت