شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل

شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل

… دانلود …

شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات : 9

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان، در دو بعد وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسولیت ها و ارائه مدل بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 88-89 انجام گرفت. جامعه آماری 412 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که متناسب با آن تعداد 202 نفر به عنوان نمونه و برای برازندگی عوامل مهم انگیزشی 114 نفر از کارشناسان ادارات تربیت بدنی، که از بین آنها تعداد 30 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. ابزار این تحقیق پرسشنامه شناسایی عوامل مهم انگیزشی و پرسشنامه تعیین برازندگی بود که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 0.83 و 0.84 مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس قضاوت و داوری کارشناسان و استاد راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مهم انگیزشی در ابعاد انجام وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسولیت ها با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. در بعد انجام وظایف و مسوولیت ها با برازندگی 0.89 انگیزه قدرت با میانگین (4.09) بالاترین اهمیت و در بعد وظایف افزون بر مسوولیت ها با برازندگی 0.95 انگیزه امنیت با میانگین (3.64) بالاترین اهمیت را داشت.

كلید واژه: عوامل انگیزشی، وظایف و مسوولیت ها، وظایف افزون بر مسولیت ها، ادارات تربیت بدنی

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

شناسايي عوامل مهم انگيزشي کارکنان به منظور انجام کارآمد وظايف و مسووليت ها و وظايف افزون بر مسووليت ها در ادارات تربيت بدني استان اصفهان و ارائه مدل