شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان

شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان

… دانلود …

شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات : 19

هدف از این مطالعه ارزیابی مدل CropSyst برای پیش بینی متغیرهای مربوط به چرخه نیتروژن در گندم و بررسی میزان هدررفت نیتروژن در سناریوهای مختلف مدیریتی تولید گندم در گرگان بود. ارزیابی مدل برای پیش بینی تجمع نیتروژن و نیتروژن باقی مانده بعد از برداشت گندم با استفاده از داده های 16 مزرعه گندم انجام شد. شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گرگان برای یک دوره 40 ساله (2008-1967) انجام شد. سناریوها عبارت از کشت آبی به صورت رایج، کشت آبی به صورت پرنهاده و کشت دیم به صورت کم نهاده بودند. نتایج نشان داد که مدل به خوبی می تواند عملکرد، تجمع نیتروژن و نیتروژن باقی مانده در مزارع گندم در گرگان را پیش بینی نماید. بیش ترین تلفات نیتروژن مربوط به هدررفت گازی نیتروژن از مزارع بود که با تغییر سناریو از کم نهاده (4.5 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به سمت پرنهاده (12.5 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) افزایش معنی داری نشان داد. تلفات از طریق فرار آمونیاک در سناریوهای کشت رایج، پرنهاده و کم نهاده به ترتیب 7.5، 11 و 4.4 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار بود. میزان تلفات از طریق دنیتریفیکاسیون نسبت به فرار آمونیاک بسیار کم تر بود. تلفات N2O بین 0.1-0.3 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بین سناریوها از نظر آب شویی کل و آب شویی نیترات از مزارع اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میانگین کل آب شویی در سناریوها معادل 5.5 و میزان آب شویی نیترات 3.1 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که مصرف کود سرک اوره منجر به افزایش تلفات نیتروژن (فرار آمونیاک) می شود و تغییر نوع کود و یا مدیریت کودی می تواند باعث کاهش تلفات نیتروژن شود.

كلید واژه: آب شویی نیترات، تلفات نیتروژن، دنیتریفیکاسیون، فرار آمونیاک، گندم

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان و بررسی کامل هدایت میشوید

شبيه سازي تلفات نيتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان