بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR

بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR

… دانلود …

بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات : 7

پنبه گیاهی مهم و اقتصادی در دنیاست و مصارف عمده ای به لحاظ صنعتی و تغذیه ای دارد و یکی از اصلی ترین محصولات درآمدزا در شمال شرق ایران محسوب می شود. تنوع مبنای تمامی گزینش ها در اصلاح نباتات است، طوریکه با افزایش تنوع ژنتیکی در جامعه دامنه انتخاب وسیعتر می شود. لذا به منظور تعیین تنوع ژنتیکی در پنبه، تحقیقی بر روی 24 رقم از ارقام تتراپلوئید و دیپلوئید پنبه موجود در خزانه ژنتیکی ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور-کاشمر با استفاده از نشانگر 13 ISSR و آغازگر حاوی توالی های ساده تکراری با هدف تکثیر قطعاتی از DNA ژنومی آنها انجام گردید. در نتایج حاصل از این تحقیق 128 باند امتیازبندی شد که 109 باند آن چندشکلی را به نمایش گذاشتند. برای ارزیابی شباهت ژنتیکی میان ارقام از تحلیل خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و نی (1972) با روش UPGMA استفاده شد. بررسی دندروگرام حاصل بیانگر سطح بالایی از تنوع در ارقام مورد مطالعه بود و حاکی از وجود دو گروه اصلی با شباهت ژنتیکی 70 درصد داشت به طوریکه ژنوتیپ های پنبه را به دو گروه تتراپلوئید و دیپلوئید کاملا تفکیک می نمود. بیشترین درصد چندشکلی مربوط به آغازگر 100) 5’(8RC’(CT درصد) و کمترین درصد چندشکلی مربوط به آغازگرهای 25) 5’((AG8YA3’ درصد) و 25) 5’(8G3’(TC درصد) بدست آمد. بر اساس ماتریس تشابه بیشترین شباهت ژنتیکی مربوط به ارقام ورامین و خرداد و کمترین شباهت ژنتیکی مربوط به ارقام آوانگارد و بختگان بدست آمد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که نشانگرهای ISSR بطور موثری می توانند برای بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه مورد استفاده قرارگیرند.

كلید واژه: تنوع ژنتیکی، ارقام پنبه، نشانگر ISSR، دیپلوئید، تتراپلوئید

با سلام،محصول دانلودی بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي تنوع ژنتيکي بين برخي از ژنوتيپ هاي پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر مولکولي بين ريزماهواره اي ISSR