عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي)

عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي)

… دانلود …

عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي) :

معرفت شناسی را بر وجودشناسی تثلیثی قرار داده و با طرح مباحث تثلیث در معرفت شناسی، به یک نوآوری در این باره دست زده است.از مهم ترین نکاتی که علامه سید حیدر در معرفت شناسی بر آن تکیه کرده اینکه، ایشان همواره معرفت را یک حقیقت واحد می داند که دارای سه مرتبه اصلی است که این مراتب نیز به صورت تشکیک است. وی از این نکات کمک می گیرد تا نزاع ظاهری فهم های متفاوت در حوزه عرفان، از جمله نزاع بین صوفی و شیعه را برطرف نماید.علامه سید حیدر تثلیث هایی را در باب معرفت شناسی با عناوین خاصی چون «شریعت، طریقت و حقیقت»، «رسالت، نبوت و ولایت»، «اسلام، ایمان و ایقان» و «وحی، الهام و کشف» مطرح می کند و با بسط کلام و دقت کافی و اندیشه ناب، درباره آن به سخن می پردازد. بدیهی است تثلیث در باب معرفت، مبتنی بر تثلیث در وجودشناسی اوست. در این نوشتار به تحلیل و بررسی نگاه تثلیث گونه او در باب معرفت شناسی پرداخته و به کلید حل تفاوت در فهم ها و معرفت ها اشاره خواهیم کرد.

چکیده عربی:طرح السید حیدر الآملی رؤیته فی نظریه المعرفه علی معرفه الوجود التثلیثیه. و طرح فی هذا المجال رؤیه مبتکره من خلال تناوله لمباحث التثلیث فی المعرفه.إن أهم القضایا التی استند إلیها العلامه السید حیدر الآملی فی نظریه المعرفه، انه علی الدوام یعتبر المعرفه حقیقه واحده ذات ثلاثه مراتب اساسیه، و هذه المراتب أیضا ذات صور تشکیکیه. و هو یحاول أن یستعین بهذه القضایا لکی یزیل بواسطتها النزاع الظاهری للأفهام المتفاوته فی مجال العرفان، و منها النزاع بین الصوفیه و الشیعه.یطرح السید حیدر الحلی تثلیثات فی مجال نظریه المعرفه تحت عناوین خاصه مثل «الشریعه، و الطریقه، و الحقیقه»، و «الرساله، و النبوه، و الولایه»، و «الاسلام، و الایمان، و الایقان»، و «الوحی، و الالهام، و الکشف» و حاول التحدث حولها من خلال بسط الکلام و الدقه الکافیه، و الفکر الأصیل. و من البدیهی ان هذا التثلیث فی باب المعرفه یقوم علی التثلیث فی نظرته الی الوجود. یتناول هذا المقال دراسه و تحلیل نظرته التثلیثیه فی المعرفه، مع الاشاره إلی مفتاح حل التفاوت فی أنواع الأفهام و المعرفه.

كلید واژه: كلیدواژه فارسی: وجود، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، وحی، الهام، کشف (كلیدواژه عربی: الوجود، المعرفه، الشریعه، الطریقه، الحقیقه، الوحی، الإلهام، الکشف)

عنوان محصول دانلودی:عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي) را در ادامه مطلب ببینید
عنوان فارسي: نظام معنا و معرفت از ديدگاه سيد حيدر آملي (عنوان عربي: نظام المعني و المعرفة عند السيد حيدر الآملي)