کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه

کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه

… دانلود …

کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات : 17

استفاده نکردن مطلوب از آب آبیاری، محدودیت منابع آب و نیاز به غذای بیشتر ایجاب می کند که مهندسان آبیاری با اعمال شیوه های مدیریتی نوین به برآورد دقیق نیاز آبی گیاه و آبیاری به موقع و به اندازه بپردازند. در این پژوهش مقدار و مشخصات محصول تولیدی و کارایی مصرف آب، در وضعیتی که میزان آبیاری بر اساس برآورد نیاز آبی روزانه به صورت خودکار و به هنگام در مزرعه و با استفاده از دستگاه اتوماتیک هواشناسی برآورد و اعمال شد با حالت دیگری که نیاز آبی با استفاده از داده های طولانی مدت هواشناسی موجود در منطقه برآورد شده بود، مقایسه شد. به این منظور آزمایش صحرایی روی محصول ذرت در منطقه دشت لوئین ساوه انجام شد. نتایج نشان داد، در حالت استفاده از داده های به هنگام، آب مصرفی 5383 مترمکعب در هکتار، مقدار تولید 38.58 تن در هکتار و کارایی مصرف آب 7.16 کیلوگرم بر مترمکعب و در حالت استفاده از داده های بلندمدت هواشناسی، این مقادیر به ترتیب به 6310.2، 30.2 و 4.78 به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس تنها بین قطر بلال و تعداد دانه بلال، در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری نشان داد و بین خصوصیات دیگر محصول در دو مزرعه شاهد و نمونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین با مدیریت آبیاری دقیق در مزرعه و برآورد نیاز آبی واقعی گیاه، علاوه بر کاهش آب مصرفی و افزایش کارایی مصرف آب، نه تنها تغییر معنی داری در بیشتر خصوصیات محصول ایجاد نشده بلکه در مواردی افزایش در کیفیت را نیز موجب شده است.

كلید واژه: آبیاری عقربه ای، دستگاه بر خط هواشناسی، کارایی مصرف آب

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه و بررسی کامل هدایت میشوید

کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسي در مزرعه در محاسبه نياز آبي به هنگام ذرت و تاثير آن بر افزايش کارايي مصرف آب در منطقه ساوه