بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم

بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم

… دانلود …

بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده

تعداد صفحات :16

تبدیل و تغییر کاربری اراضی یکی از مسایلی است که افزایش جمعیت به طبیعت تحمیل کرده است. یکی از اجزا مهم خاک است که بستر حیات گیاهان محسوب می شود که در پی تغییر کاربری اراضی خاک دچار تغییر قرار می شود. از آنجایی که تغییر کاربری اراضی موجب تغییر پذیری ویژگی های خاك می شود، آگاهی از تغییرات ویژگی های خاك در کاربری های متفاوت برای دستیابی به مدیریت بهتر ضروری است. تحقیق حاضر با این هدف در منطقه پشرت کیاسر انجام شد. در سه سایت جنگل، مرتع و کشاورزی مجاور هم نمونه برداری به روش منظم با استقرار یک شبکه نمونه برداری انجام شد و از هر سایت تعداد 49 نمونه خاک از عمق 30–0 سانتی متری جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه ویژگی های خاک شاملpH ، آهک، نیتروژن کل، کربن آلی، بافت خاک (درصد سیلت، رس و شن) و درصد رطوبت اندازه گیری شد. برای آزمون اثرات تغییر کاربری بر ویژگی های خاک از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. مقایسه میانگین ویژگی های خاک بین کاربری های مختلف از آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح 0.01 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که به كربن و نیتروژن بیشتر و اسیدیته كمترین تغییرات را از خود نشان داده است. همچنین بین کاربری های مختلف از نظر ویژگی های موردبررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

كلید واژه: كاربری اراضی، ویژگی های خاك، كیاسر

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي تغييرات برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاک در سه کاربري جنگل، مرتع و کشاورزي مجاور هم