بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري

بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري

… دانلود …

بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

تعداد صفحات :10

مقدمه: آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی شامل: آموزش مبتنی بر رایانه، مبتنی بر وب و کلاس های درس مجازی است. این پژوهش با هدف بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري صورت گرفته است. مواد و روش ها: 140 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای، انتخاب گردیدند؛ در این مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسش نامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول برآورد گردید. فرضیات با استفاده از آزمون t و تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس آزمون شده اند. یافته های پژوهش: نتایج این تحقیق، حاکی از این است که پاسخگویان در حد زیادی به اثربخشی محیط های آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری، اعتقاد داشته اند. هم چنین پاسخگویانی که فرصت مطالعاتی خارج از کشور داشته اند، بیشتر از سایر پاسخگویانی که به اثربخشی محیط های آموزش الکترونیکی اعتقاد داشته، دارای دانش و مهارت زیادی در زمینه این محیط ها بوده و بیشتر از محیط های آموزش الکترونیکی استفاده کرده اند.بحث و نتیجه گیری: فراهم نمودن زمینه حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه های خارج از کشور در قالب فرصت مطالعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی، به خصوص برای اعضای هیات علمی هایی که بیشتر از ده سال از فارغ التحصیلی آن ها می گذرد، می تواند در محیط های آموزش الکترونیکی موثر واقع گردد.

كلید واژه: آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، آموزش پزشکی

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي ميزان آمادگي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي-يادگيري