اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار

اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار

… دانلود …

اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار :

5 انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بومی بحران هویت (ICQ) بوده است که از بین 80 نفر زن سرپرست خانوار، 42 نفر با روش همتاسازی هویت به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند. 14 نفر در گروه آزمایش با رویكرد واقعیت درمانی، 14 نفر در گروه آزمایش با رویكرد فمینیستی (1 نفر ریزش مشاهده شد) و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. جلسات مشاوره گروهی برای گروه واقعیت درمانی 9 جلسه و برای گروه مشاوره فمینیستی 10 جلسه تعیین و برگزار شد. پس از جمع آوری داده ها به منظور بررسی تاثیر مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی، تحلیل واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی شفه اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد كه هر دو نوع مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار تاثیرگذار بوده است، ولی تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو رویكرد مشاهده نشد.

كلید واژه: واقعیت درمانی گروهی، فمینیست درمانی گروهی، هویت، زنان سرپرست خانوار

با سلام،محصول دانلودی اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار و بررسی کامل هدایت میشوید
اثربخشي مقايسه اي مشاوره گروهي واقعيت درماني و فمينيستي بر هويت زنان سرپرست خانوار