بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي

… دانلود …

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات : 8

مقدمه: بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) شایع ترین اختلال روانپزشکی در کودکان است که 3 تا 7 درصد کودکان را در سن مدرسه مبتلا می کند.این کودکان در خطر اختلال عملکرد تحصیلی و رابطه با همسالان در مدرسه هستند. چون معلمان در مواجهه مستقیم با مسائل تحصیلی و رفتاری دانش آموزان بوده و نقش کلیدی در شناسایی، ارجاع و درمان دانش آموزان ADHD دارند، لازم است دید درستی در خصوص مشکل کودکان مبتلا داشته باشند تا بتوانند عملکرد صحیحی اتخاذ کنند. به این ترتیب معلمان می توانند نقش مهمی در بهبود عملکرد این کودکان داشته باشند.هدف: ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت در خصوصADHD مواد و روش ها: مطالعه به روش مقطعی بر 400 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال 88 انجام شد. مدارس به طور تصادفی به تفکیک از مدرسه های دولتی و غیرانتفاعی انتخاب شدند و از هر مدرسه 10 معلم در مطالعه شرکت کردند. بررسی با استفاده از پرسشنامه خودگزارشگر و بدون نام شامل بخش های اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد و همچنین منبع دریافت اطلاعات در خصوص این اختلال بود.اعتبار پرسشنامه به تایید پنج نفر از روانپزشکان کودک رسید و برای بررسی پایایی پرسشنامه، مطالعه ای پایلوت انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ، 0.78 بدست آمد.نتایج: در این مطالعه نسبت معلمان زن به مرد 344 به 56 بود که با پراکندگی جنسی طبیعی در مدارس ابتدایی شهری همخوانی دارد. آگاهی معلمان در خصوص ADHD در حد متوسط و نگرش اکثر آنها نسبت به دانش آموزان مبتلا خنثی بوده است. در عین حال اغلب معلمان عملکرد خوبی در خصوص این کودکان داشتند. میانگین نمره نگرش و عملکرد در زنان بالاتر از مردان بود. میانگین نمره نگرش معلمان در سطوح مختلف تحصیل از لحاظ آماری معنی دار بود (P=0.003). بین نمره آگاهی و نگرش با عملکرد معلمان رابطه معنی داری بدست آمد (به ترتیب P=0.0001، r=0.18؛ P=0.001، r=0.16).نتیجه گیری: معلمانی که آگاهی بیشتر و نگرش مثبت تری داشتند، عملکرد بهتری در رابطه با این دانش آموزان نشان دادند. عملکرد خوب معلمان با وجود نگرش خنثی می تواند ناشی از تاثیر عوامل مداخله کننده مختلف در نگرش و عملکرد باشد و ریشه در پیچیدگی عملکرد مغزی و رفتار انسان ها دارد.

كلید واژه: آگاهی، اختلال بیش فعالی ناشی از کمبود توجه، دانش آموزان، معلمان، نگرش

عنوان محصول دانلودی:بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي را در ادامه مطلب ببینید
بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي