بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران)

بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران)

… دانلود …

بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :16

هدف كلی این پژوهش، بررسی مولفه‌ های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ‌ای اعضای هیات علمی دانشكده‌ های كشاورزی دانشگاه تهران می‌ باشد. این تحقیق با رویكرد اكتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیات علمی دانشكده‌ های كشاورزی دانشگاه تهران تشكیل داده ‌اند. برای جمع آوری داده‌ ها از روش نمونه ‎گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (n=103) بدست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش ‎های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای كرونباخ بین 0.73 تا 0.91 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ های گردآوری شده از نرم ‌افزارspss/win و تكنیک ‌های تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مولفه ‌های تاثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ‌ای اعضای هیات علمی منجر به استخراج چهار مولفه زیربنایی شد كه روی هم رفته 55.64 درصد از واریانس كل را تبیین نمودند. این مولفه‎ ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (17.57)، 2- عامل مدیریتی (14.69)، 3- عامل فردی (12.46) و 4- عامل اجتماعی (10.91). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تاثیر متقابل این عوامل را بر یكدیگر نشان داد.

كلید واژه: آموزش ‌عالی كشاورزی، اعضای هیات علمی دانشكده های كشاورزی دانشگاه تهران، توسعه حرفه ‎ای اعضای هیات علمی، آموزش‌ عالی

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي مولفه ‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه ‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده ‌هاي كشاورزي دانشگاه تهران)