بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا

بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا

… دانلود …

بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اكوفيزيولوژي گياهان زراعي

تعداد صفحات :14

به منظور مطالعه تاثیر فصل کاشت و تنش خشکی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام پیشرفته کلزا در یک مزرعه آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زاراعی 1388-1387 در ایستکاه تحقیقاتی قزوین، ایران انجام شد. آزمایش در شرایط فصل کاشت و تنش خشکی در دو سطح و چهار رقم کلزا برای محاسبه صفاتی نظیر طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک سازمان یافت. بعد از نمونه برداری از مراحل مختلف اندازه گیری شاخص های رشد نتایج حاصل نشان داد که صفات مورد آزمون در نتیجه عملیات مدیریت مزرعه، مانند فصل کاشت و تنش خشکی اصلاح می شود. در نتیجه اثر ساده فصل کاشت و آبیاری بر روی طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید و اثر متقابل فصل کاشت و آبیاری نیز بر روی تعداد دانه در خورجین و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید ولی بر روی طول خورجین و وزن هزار دانه معنی دار نگردید و رابطه منفی قوی بین قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و فصل کاشت زمستانه (10/12/87) با صفات مورد آزمون بود. که منجر به کاهش طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک شد. در حالی که فصل کاشت پاییز (10/7/87) و آبیاری معمول (شاهد) باعث افزایش طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در صفات مورد آزمون گردید.

كلید واژه: فصل کاشت، تنش خشکی، ارقام پیشرفته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک

اینک شما با جستجوی بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي اثر فصل کاشت و تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي ارقام پيشرفته کلزا