تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر

تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر

… دانلود …

تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر :

های کامل تصادفی با 4 سطح 100، 80 ، 60 و 40 درصد آب آبیاری در سه تکرار و به مدت چهار سال در منطقه دشتستان بوشهر اجرا گردید. عمق آب آبیاری با استفاده از روش تشت تبخیر کلاس A تعیین شد. اعمال تیمارهای آبیاری با استفاده از کنتور حجمی و بر اساس دور 20 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر تیمار آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در سطح 1درصد معنی دار بوده و بیشترین عملکرد (31.8 کیلوگرم در هر درخت) مربوط به تیمار آبیاری 100% و کمترین آن (15.6 کیلوگرم در هر درخت) مربوط به تیمار آبیاری 40% بود. از سوی دیگر کمترین کارایی مصرف آب (0.53 کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تیمار آبیاری 100% و بیشترین آن (0.66 کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به تیمار 40% بود. ولی در تیمارهای 80% و 40% تفاوت معنی داری در میزان کارایی مصرف مشاهده نگردید. بنابر این برای حصول عملکردی معادل 29.68 کیلوگرم در هر درخت و کارایی مصرف آب معادل 0.62 کیلوگرم بر متر مکعب، تیمار 80% آب آبیاری برابر 7535.6 مترمکعب در هکتار در سال در بین تیمارهای مورد بررسی به عنوان مناسب ترین تیمار توصیه می گردد.

كلید واژه: آبیاری قطره ای، خرما، نیاز آبی، کارایی مصرف آب

با سلام،محصول دانلودی تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر و بررسی کامل هدایت میشوید
تعيين آب مورد نياز خرما در روش آبياري قطره اي در استان بوشهر