بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند

بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند

… دانلود …

بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی تاثیر روش كاشت و نیز تراكم پیاز بر عملكرد زعفران این طرح تحقیقاتی در همند آبسرد – دماوند در مركز تحقیقات مراتع وزارت جهاد كشاورزی به مدت چهار سال از مهرماه 79 تا آذرماه 1383 اجرا گردید. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوكهای كاملا تصادفی به روش فاكتوریل به مرحله اجرا درآمد، مقایسات میانگین نیز از طریق آزمون چند د امنه ای دانكن صورت گرفت. در این طرح از دو روش كاشت كپه ای و ردیفی با سه تراكم كم، متوسط و زیاد به ترتیب 5، 10 و 15 پیاز در طول 30 سانتی متر خطوط كشت استفاده شد بطوریكه در روش كاشت ردیفی به ترتیب 5، 10 و 15 پیاز در طول 30 سانتی متر با فواصل مساوی و در روش كاشت كپه ای در آخر هر 30 سانتی متر طول خطوط كشت 5، 10 و یا 15 پیاز به صورت كپه ای كشت شدند. در این تحقیق 6 تیمار با 5 تكرار در قالب 30 كرت وجود داشته است. هد ف از این پژوهش اولا تعیین بهترین روش كاشت و ثانیا تراكم پیاز مطلوبتر بوده است. از نتایج دو سال اول طرح، روش كاشت كپه ای با 15 پیاز بیشترین عملكرد (گل زعفران و زعفران خشك) را داشته كه تفاوت آن با سایر تیمار ها در سطح %1 معنی دار بوده است. در سال سوم كاشت (1381) مجددا اثر تراكم بوته و روش كاشت معنی دار شده و در سال چهارم فقط اثر روش كاشت در سطح %5 بر روی صفات مورد مطالعه معنی دار گردیده است. با افزایش سالهای كاشت بیشترین تفاوت در دو روش ردیفی و كپه ای حاصل شده كه نشان می دهد روش كاشت بیشتر از تراكم بوته در عملكرد موثر می باشد. در دو سال پایانی طرح در تیمارهای روش كاشت، به دلیل اینكه امكان ازدیاد بنه ها در روش كاشت ردیفی بیشتر از كپه ای فراهم بوده، عملكرد در این روش از روش كپه ای بیشتر بوده است نتایج نشان می دهد كه تیمارهای برتر كاشت ردیفی با ده پیاز و كاشت كپه ای با 51 پیاز بوده اند.

كلید واژه: روش های كاشت (كپه ای، ردیفی)، تراكم كاشت، زعفران دسته ای

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد زعفران در منطقه دماوند