ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس

… دانلود …

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات : 7

مقدمه: استافیلوکوک طلایی یکی از پاتوژن های مهم عفونت های بیمارستانی است. حدود 50-30 درصد افراد حامل این باکتری در بینی خود هستند. از آنجا که حضور پرسنل حامل در بیمارستان یکی از منابع اصلی عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس می باشد، لذا شناسایی حاملین به منظور پیشگیری از عفونت از اهمیت به سزایی برخوردار است.روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر وضعیت حاملی بینی استافیلوکوک طلایی در 200 نفر از کادر درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های سواب بینی افراد بر روی محیط های آگار خونی و مانیتول سالت آگار کشت داده شد و کلنی های مشکوک توسط تست کاتالاز، کواگولاز و DNase شناسایی شدند. الگوی آنتی بیوتیکی و فعالیت بتالاکتامازی سویه ها به ترتیب با استفاده از روش Kirby-Bauer و اسیدومتری تعیین گردید.نتایج: وضعیت حاملی در 33 نفر (16%) از افراد به اثبات رسید. بیشترین میزان حاملی در بخش های داخلی بیمارستان ها با فراوانی 40% مشاهده شد. سویه های مورد مطالعه به اکثر مشتقات پنی سیلین و سفالوسپورینها کاملا مقاوم بودند. تمامی آنها به متی سلین و 94.5% آنها به ایمی پنم حساس بودند. میزان حساسیت به نتیلین، ریفامپیسین و ونکومایسین بیش از 95% بود. تمامی سویه ها به کلیستین، لینکومایسین و استرپتومایسین مقاوم بودند. فعالیت پنی سیلینازی در 27.3% از سویه ها مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم حاملان و مقاومت استافیلوکوک طلایی به بسیاری از آنتی بیوتیک ها، لازم است شناسایی و درمان ناقلین در دستورالعمل کمیته کنترل عفونت بیمارستان ها مورد تاکید قرار گرفته شود.

كلید واژه: استافیلوکوک طلایی، بتالاکتاماز، حامل، مقاومت آنتی بیوتیکی

اینک شما با جستجوی ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس وارد صفحه فروش فایل دانلودی ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس