ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس

… دانلود …

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس :

خونی و مانیتول سالت آگار کشت داده شد و کلنی های مشکوک توسط تست کاتالاز، کواگولاز و DNase شناسایی شدند. الگوی آنتی بیوتیکی و فعالیت بتالاکتامازی سویه ها به ترتیب با استفاده از روش Kirby-Bauer و اسیدومتری تعیین گردید.نتایج: وضعیت حاملی در 33 نفر (16%) از افراد به اثبات رسید. بیشترین میزان حاملی در بخش های داخلی بیمارستان ها با فراوانی 40% مشاهده شد. سویه های مورد مطالعه به اکثر مشتقات پنی سیلین و سفالوسپورینها کاملا مقاوم بودند. تمامی آنها به متی سلین و 94.5% آنها به ایمی پنم حساس بودند. میزان حساسیت به نتیلین، ریفامپیسین و ونکومایسین بیش از 95% بود. تمامی سویه ها به کلیستین، لینکومایسین و استرپتومایسین مقاوم بودند. فعالیت پنی سیلینازی در 27.3% از سویه ها مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم حاملان و مقاومت استافیلوکوک طلایی به بسیاری از آنتی بیوتیک ها، لازم است شناسایی و درمان ناقلین در دستورالعمل کمیته کنترل عفونت بیمارستان ها مورد تاکید قرار گرفته شود.

كلید واژه: استافیلوکوک طلایی، بتالاکتاماز، حامل، مقاومت آنتی بیوتیکی

اینک شما با جستجوی ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس وارد صفحه فروش فایل دانلودی ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

ميزان حاملي بيني استافيلوکوکوس ارئوس و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در پرسنل کادر درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس