تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز

تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز

… دانلود …

تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: حذف صبحانه موجب افت عملكرد شناختی می شود اما همه مطالعه ها اثر مثبت مصرف صبحانه را بر عملكرد شناختی نشان نداده اند. تفاوت در نوع صبحانه می تواند دلیل یافته های متناقض در مطالعه ها باشد. با این وجود، مطالعه ای كه اثر نوع صبحانه را بر عملكرد شناختی در ایران بررسی كرده باشد، وجود ندارد. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو نوع صبحانه معمول ایرانی (پركربوهیدرات و پر پروتئین) بر عملكرد شناختی كودكان دبستانی طراحی شده است. مواد و روش ها: 51 كودك خوب تغذیه شده 11-9 ساله (24 پسر و 27 دختر) در مطالعه حاضر شركت كردند. كودكان در این طرح كارآزمایی كنترل شده تصادفی- متقاطع، سه روز به فاصله یك هفته یكی از دو نوع صبحانه را مصرف كرده یا به عنوان شاهد، ناشتا باقی ماندند. دو نوع صبحانه عبارت بودند از صبحانه پر كربوهیدرات (60%) و صبحانه پر پروتئین (25%) كه انرژی و چربی یكسان داشتند اما از نظر محتوای كربوهیدرات و پروتئین متفاوت بودند. عملكرد شناختی آن ها قبل از صبحانه و 30 و 120 دقیقه بعد از صرف صبحانه به وسیله آزمون های استاندارد شده موسسه CDR بریتانیا با استفاده از رایانه ارزیابی شد. همه یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 پردازش شدند و با قبول سطح معنی داری P<0.05 مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: در پی هر سه الگو (مصرف صبحانه پر كربوهیدرات، مصرف صبحانه پر پروتئین و عدم مصرف صبحانه) تغییر بارزی در عملكرد شناختی هر دو جنس مشاهده نشد و تفاوت معنی داری بین سه گروه در بیشتر آزمون های شناختی وجود نداشت. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه اثر نوع صبحانه را بر حافظه كودكان خوب تغذیه شده نشان نداد و تحقیقات بیشتری لازم است تا تفاوت انواع مختلف صبحانه را بر حیطه های مختلف عملكرد شناختی نشان دهد. هم چنین كمیت و كیفیت صبحانه به دلیل تاثیر بر خلق، دو عامل مهمی هستند كه روی ارتباط صبحانه و عملكرد شناختی اثر می گذارند و باید در كنار آن مورد سنجش قرار گیرند.

كلید واژه: نوع صبحانه، عملکرد شناختی، حافظه، کودکان دبستانی

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

تاثير تركيب صبحانه بر حافظه كودكان دبستاني شهر اهواز