بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي

بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي

… دانلود …

بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

در این تحقیق روند تغییرات مقاومت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و خواص كمی و كیفی هفت رقم از ارقام تجاری و امیدبخش پنبه شامل: ورامین، بختگان، اولتان، بی 557، تاشكند یك، ساحل و دورگ اكالا اس جی 2 ´ سیلند، در یك طرح بلوك كامل تصادفی با 7 تیمار در چهار تكرار در دو ایستگاه تحقیقاتی هاشم آباد و كاركنده در حومه غربی گرگان در سه سال متوالی (1374-76) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مزرعه بوته های سالم هر تیمار در سن هشت برگی با جدائیه های برگ ریز و غیربرگ ریز قارچ ورتیسیلیوم (Verticillium dahliae. Kleb) میانه زنی شده، شاخص بیماری مذكور، میزان عملكرد كل، زودرسی، ضریب میكرونر، طول و استحكام الیاف، وزن متوسط و تعداد قوزه در هر بوته با آزمون چند دامنه ای دانكن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای سه سال آزمایش كه با تجربه آماری مركب مقاوم ترین ارقام با عملكرد و زودرسی مناسب مورد آنالیز قرار گرفتند نشان داد در صفت مقاومت به بیماری نسبت به استرین SS4 رقم بختگان، بی 557 و تاشكند یك و از نظر مقاومت به استرین T1 (برگ ریز) ارقام تاشكند یك و بی 557 در یك گروه، به عنوان مقاوم ترین ارقام معرفی می شوند و رقم ورامین نسبت به هر دو استرین حساس ترین رقم بوده است. از نظر زودرسی، عملكرد و تعداد قوزه، رقم بی 557 و از نظر وزن قوزه، رقم بختگان نسبت به بقیه ارقام برتری داشته است.

كلید واژه: ارقام، پژمردگی ورتیسیلیومی، پنبه، بیماری و مقاومت

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي ميزان حساسيت و مقاومت ارقام تجاري و ممتاز پنبه نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.