دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي

دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي

… دانلود …

دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات :17

استفاده از راهكارهای مناسب و كم هزینه در مبارزه با علفهای هرز مزارع برنج، ضرورت تخمین دوره بحرانی كنترل علفهای هرز را الزامی می سازد. به منظور تعیین دوره بحرانی كنترل علفهای هرز در شرایط تنش خشكی، آزمایشی در مركز تحقیقات برنج كشور در رشت با استفاده از ارقام محلی بینام و اصلاح شده خزر درسال 1378 انجام شد. این آزمایش در قالب طرح كرتهای خرد شده دارای بلوكهای كامل تصادفی با 4 تكرار و 10 تیمار در دو سری انجام شد. اولین سری تیمارها شامل طول دوره رقابت مخلوط طبیعی علفهای هرز با برنج پس از نشاكاری تا فواصل زمانی 40, 30, 20, 10 روز و شاهد (رقابت تمام فصل) بود كه بعد از طی رقابت در هر دوره تا هنگام برداشت علفهای هرز آن وجین گردید. سری دیگر تیمارهای كنترل علفهای هرز بود كه پس از نشاكاری تا فواصل زمانی مذكور وجین شدند و سپس تا پایان فصل هیچگونه كنترل علف هرز صورت نگرفت. با قرار داد مزرعه در شرایط تنش خشكی و آبیاری در فواصل زمانی مشخص با استفاده از خودرو حامل آب، ادامه رشد و نمو در شرایط فوق فراهم گردید. رابطه محصول شلتوك این دو گروه از تیمارها در هر رقم برنج به ترتیب در توابع لجستیك و گامپرتز برازش داده شدند تا دوره بحرانی كنترل علفهای هرز آنها به دست آید. به علاوه، متغیرهای ارتفاع گیاه و تعداد پنجه در مرحله رسیدن، میزان محصول، میزان و نوع علفهای هرز قبل از وجین و نیز وزن یك مترمربع از علفهای هرز هر كرت قبل از درو تعیین شد. سوروف (Echinochloa crus galli L.) ، جگن ها اعم از اویارسلام بذری (Cyperus difformis L.) ، انواع پیزر (Scripus mucronatus, S. juncoides Roxb) و قاشق واش (Alisma plantago-aquatica L.) مهمترین علفهای هرز مزرعه برنج را تشكیل می دادند كه عموما تراكم آنها در رقم خزر بیشتر از بینام بود. افزایش دوره های كنترل و كاهش دوره های رقابت علفهای هرز باعث كاهش تراكم علفهای هرز و رقابت بهتر برنج با آنها گردید. با در نظر گرفتن 5 كاهش قابل تحمل، در رقم خزر یك دوره یك هفته ای بین روزهای 24.5 تا 31.5 پس از نشاكاری به عنوان دوره بحرانی كنترل علفهای هرز مشخص شد. در رقم بینام به جای دوره بحرانی كنترل، فقط یك زمان بحرانی كنترل علفهای هرز با 3 در صد كاهش قابل تحمل در روز بیست و دوم بعد از نشاكاری به دست آمد. در برازش دوره های رقابت و كنترل علفهای هرز با ارتفاع و تعداد پنجه، رابطه مستقیمی بین افزایش دوره های رقابت علفهای هرز با ارتفاع و تعداد پنجه در هیچیك از ارقام مشاهده نشد. ولی با افزایش دوره های كنترل علفهای هرز، عموما بر ارتفاع و تعداد پنجه های هر دو رقم افزوده شد.

كلید واژه: بینام، تنش خشكی، خزر، دوره بحرانی كنترل، رقابت علفهای هرز، نشا كاری

با سلام،محصول دانلودی دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي هدایت میشوید
دوره بحراني كنترل علفهاي هرز دو رقم اصلاح شده و محلي برنج (.oryza sativa L) در شرايط تنش خشكي