مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان

مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان

… دانلود …

مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات : 10

سابقه و هدف: یکی از خطیرترین تشخیص های مامایی، تعیین دقیق شروع زایمان و طول مرحله اول زایمان است. زیرا ندادن فرصت کافی در مرحله اول زایمان و مداخلات بسیار زودرس در فاز نهفته و عدم انجام اقدامات موثر در فاز فعال باعث انجام جراحی های بی مورد می شود. نظر به اهمیت و ایمنی زایمان طبیعی (واژینال)، مطالعه حاضر با هدف مقایسه مدت مرحله اول زایمان در دو گروه زایمان واژینال و سزارین در کلیه بیمارستان های استان گلستان انجام گردید.مواد و روش ها: پژوهش حاضریک مطالعه مقطعی است که بر روی 1128 خانم باردار بستری در 9 مرکز آموزشی، دولتی و خصوصی استان گلستان در سال 1380 انجام شد. نمونه گیری به روش آسان با ترتیب زمانی صورت گرفت و کلیه خانم هایی که در شروع فاز فعال و یا در فاز نهفته زایمان بودند و تمایل به شرکت در مطالعه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند واطلاعات به کمک پرسشنامه و چک لیست جمع آوری گردید و توسط نرم افزار آماری E pi-info6 و آمار توصیفی و استنباطی مجذور کای وT تجزیه وتحلیل شد. در این مطالعه0.05 >P معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج حاکی ازاین بود که میانگین فاز نهفته در گروه زایمان واژینال (6.3 ساعت) بیشتر از گروه سزارینی ها (2.8 ساعت) (P<0.001) و فاز فعال در گروه زایمان طبیعی (3.5 ساعت) طولانی تر از گروه سزارینی ها (2.8 ساعت) بوده است. (P<0.001) و اکثر افرادی که به علت عدم پیشرفت، سزارین شده بودند، اصلا به فاز فعال زایمانی وارد نشده بودند که این مساله در افراد نخست زا بیش تر دیده می شد (P<0.001).استنتاج: براساس یافته های پژوهش، هر قدر به خانم ها در فاز نهفته و فعال فرصت بیش تری داده می شد، میزان زایمان واژینال افزایش می یافت. با عنایت به این که مقدمه زایمان ایمن ، پیشگیری از زایمان طولانی است باید پروتکلی اتخاذ گردد که با دادن فرصت کافی در مرحله اول زایمان همراه با کنترل دقیق و انجام اقدامات مناسب در فاز فعال از انجام جراحی های بی مورد و عوارض احتمالی آن پیشگیری شود.

كلید واژه: مرحله اول زایمان، روش زایمان، شروع زایمان

اینک شما با جستجوی مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در كليه بيمارستان هاي استان گلستان