بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري

بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري

… دانلود …

بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري :

معنی داری پایین تر از گاوهای غیرآبستن بود (P<0.05) اما میانگین غلظت هورمون های استرادیول و پروژسترون در گاوهای آبستن و غیرآبستن تفاوت معنی داری نداشت. همچنین گاوها بر اساس میانگین غلظت نیتروژن اوره خون به دو گروه تقسیم شدند: 1- گاوهای دارای نیتروژن اوره خون بالاتر از میانگین و 2- گاوهای دارای نیتروژن اوره خون پایین تر از میانگین. میزان آبستنی و میانگین غلظت استرادیول در گروه 1 بطور معنی داری پایین تر از گروه 2 بود (P<0.05) اما میانگین غلظت پروژسترون تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت (P>0.05). بین استرادیول خون و نیتروژن اوره خون همبستگی منفی و معنی داری مشاهده شد (P<0.05, r=-0.43) اما ارتباط بین پروژسترون و نیتروژن اوره خون معنی دار نبود. بر اساس نتایج این تحقیق، می توان پیشنهاد کرد که سطوح بالای اوره خون بر باروری اثر منفی دارد و این اثر می تواند از طریق تغییر غلظت هورمون های استروئیدی اعمال شود.

كلید واژه: اوره خون، هورمون های استروئیدی، درجه آبستنی، گاو شیری

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي ارتباط سطوح اوره خون با غلظت استراديول و پروژسترون در گاوهاي شيري