مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي

مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي

… دانلود …

مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي :

سبب افزایش رادیكال های آزاد و محصولات پراكسیداسیون لیپیدها كه نقش مهمی در پاتوژنز آترواسكلروز دارد. نمونه این محصولات در ارزیابی بیماران (MAD)maiondialdhyde و (CD) conjugated diane و ظرفیت آنتی اكسیدان است. روشها. مطالعه با نمونه گیری آسان در سه گروه مبتلایان به اختلال افسردگی ماژور(MDD) یك قطبی، دو قطبی و گروه شاهد (هر گروه 50 نفر) انجام شد. بیماران در صورت تغییر تشخیص و یا ابتلای همزمان به بیماری جسمی از مطالعه خارج می شدند. افراد از طریق مصاحبه بالینی براساس Diagnostic & Statistics Manual of Mental Dis و پرسشنامه استاندارد یك ارزیابی شدند. سطح سرمی استرس اكسیدان ها CD , MAD) و ظرفیت آنتی اكسیدان) بروش اسپكتروفتومتری اندازه گیری شد. پس از سه ماه درمان ضد افسردگی و بهبود بالینی از طریق مصاحبه و اظهار رضایت بیمار ،‌آزمایشها تكرار شد. نتایج. سطوح MAD و ظرفیت آنتی اكسیدان در گروه MDD یك قطبی و دو قطبی در دوره افسردگی و دوره بهبودی تفاوت داشت .(P<0.001) اما در هر دو گروه ،CD قبل و بعد از درمان تفاوت نداشت. هر دو گروه در دوره افسردگی در MAD و ظرفیت آنتی اكسیدان با گروه شاهد تفاوت داشتند (P<0.001) . در گروه MDD یك قطبی،‌CD با گروه شاهد تفاوت داشت(P<0.05) ، ولی در گروه MDD دو قطبی تفاوت معنی دار نبود. در دو گروه MDD یك قطبی و دو قطبی فقط ظرفیت آنتی اكسیدان تفاوت داشت (P<0.05). بحث. تفاوت سطح استرس اكسیدان ها بین گروه شاهد قبل و بعد از انجام مداخله در این مطالعه نشان دهنده تاثیر درمان ضد افسردگی در ایجاد این تغییر می باشد. این نكته تاكید بر درمان افسردگی بعنوان یك عامل خطر برای بیماریهای قلبی عروقی را مشهود می سازد.

كلید واژه: استرس، افسردگی، استرس اكسیدان،Malondialdehyde ، Conjugated Diane ، ظرفیت آنتی اكسیدان، بیماری عروق كرونر

با سلام،محصول دانلودی مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي هدایت میشوید
مقايسه سطح سرمي استرس اكسيدان ها در دوره افسردگي با دوره بهبودي