مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388

 مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388

… دانلود …

مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388 دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388 :

مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور 1389 در علوم پزشكی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشكی ایران) از صفحه 33 تا 50 منتشر شده است.
نام: تاثیر بكارگیری مدل مراقبتی «حساس سازی بستری مجدد» بر كنترل عوارض بیماری نارسایی احتقانی قلب بیماران بستری در مراكز قلب و عروق تهران، 1388
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی احتقانی قلب
مقاله بستری مجدد
مقاله مدل مراقبتی «حساس سازی بستری مجدد»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت در تشخیص و درمان دارویی نارسایی احتقانی قلب [Congestive Heart Failure (CHF)]، هنوز میزان بستری مجدد و عوارض ناشی از این بیماری بالاست. به همین دلیل بكارگیری مدل های بومی كه تاكنون كمتر مورد مطالعه بوده اند، می تواند به عنوان یك ضرورت در كنترل این بیماری مطرح باشند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بكارگیری مدل بومی بالینی مراقبتی «حساس سازی بستری مجدد» در كنترل عوارض بیماری نارسایی احتقانی قلب است.
روش كار: این مطالعه یك پژوهش نیمه تجربی است كه بر روی 120 بیمار (62 نفر گروه آزمون و 58 نفر گروه شاهد) در مدت 90 روز در 2 بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق در شهر تهران انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه (دموگرافیك، میزان بستری مجدد، شاخص های خونی وتوده بدنی) و پرسشنامه سنجش میزان فعالیت روزمره زندگی لاوتون بود كه قبل و بعد از اجرای مدل در دو گروه تكمیل شدند. داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS V.17 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (t مستقل، و من ویتنی یو و آنالیز واریانس با اندازه گیری های مكرر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین های میزان بستری مجدد بیماران قبل از مداخله در گروه های آزمون و شاهد به ترتیب (258 و 259) بود كه بعد از مداخله به (033 و 262) تغییر یافت. همچنین شاخص توده بدنی قبل از مداخله در گروه های آزمون و شاهد به ترتیب (2872 و 2839) كه بعد از مداخله به (2655 و 2946)، و نیز میانگین امتیاز لاوتون از فعالیت روزمره زندگی قبل از مداخله در گروه های آزمون و شاهد مردان به ترتیب (29 و 3) بود كه بعد از مداخله به (413 و 23) رسید. در زنان قبل از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد به ترتیب (489 و 5) بود كه بعد از مداخله به (652 و 43) تغییر كرد. نتایج آزمون های آماری t مستقل، و من ویتنی یو نشان داد بین دو گروه آزمون و شاهد میزان دفعات بستری مجدد، میانگین نمایه توده بدنی و شاخص های خونی(میزان سدیم، پتاسیم و كراتینین سرم) تفاوت معنی دار (P£0001) وجود دارد. از طرفی آنالیز واریانس با اندازه گیری های مكرر نشان داد تغییرات میزان فعالیت روزمره زندگی بیماران در طی قبل (یك بار اندازه گیری) و بعد از مداخله (دو بار اندازه گیری) بین دو گروه آزمون و شاهد معنی دار بود، به طوری كه در گروه آزمون بیشتر از گروه شاهد شده است.
نتیجه گیری: بكارگیری «مدل حساس سازی بستری مجدد» در اكثر پارامترهای مربوط به شاخص های كنترل بیماری نارسایی احتقانی قلب مانند میانگین دفعات بستری مجدد، نمایه توده بدنی، شاخص های خونی و میزان فعالیت روزمره زندگی بیماران گروه مداخله اثر مثبت داشته است؛ یعنی بكارگیری مدل موجب حساس شدن بیماران، خانواده و پرستاران نسبت به بستری مجدد به عنوان یك مشكل و به دنبال آن كنترل عوارض بیماری نارسایی احتقانی قلب شده است. بنابراین با توجه به بار این بیماری و هزینه های هنگفت درمان و از طرف دیگر به دلیل كارآیی این مدل بومی جهت كنترل بستری مجدد و عوارض این بیماری، بكارگیری آن پیشنهاد می شود.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388 روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله تاثير بكارگيري مدل مراقبتي «حساس سازي بستري مجدد» بر كنترل عوارض بيماري نارسايي احتقاني قلب بيماران بستري در مراكز قلب و عروق تهران، 1388