اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان

اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان

… دانلود …

اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان می باشد. این پژوهش به صورت شبه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر14تا16 ساله مراجعه کننده به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان منطقه 2 شهرستان آبادان که جمعا40 نفر انتخاب و به طوردر دسترس-غیر احتمالی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند ابزار های گردآوری پرسشنامه 29 سوالی هوش معنوی کینگ و دیویدسون می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین نمرات هوش معنوی نوجوانان بعد از رویکرد گروه درمانی معنوی با رویکرد معنوی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون به صورت معنی داری افزایش یافته استp<0/001

با سلام،محصول دانلودی اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان و بررسی کامل هدایت میشوید
اثربخشي گروه درماني معنوي با رويکرد معنوي بر هوش معنوي نوجوانان دختر شهرستان آبادان