اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني

اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني

… دانلود …

اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تبیین اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش از نوعنیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کودکان پیش دبستانی زیر نظرآموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 94-1393 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس پرسشنامه رشد اجتماعی ماتسون برایکودکان اجرا شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها گروه آزمایش 8 جلسه 1:30 ساعته تحت آموزش حرکات موزون ورزشی قرار گرفتند. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره و کواریانس آنالیز شدند. نتایج پژوهشحاضر نشان داد حرکات موزون ورزشی بر رشد اجتماعی پیش دبستانی تاثیر معناداری ندارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل اثربخشي حرکات موزون ورزشي بر رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.