بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس

… دانلود …

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي ،روانشناسي ، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش برر سی رابطه بین هوش هیجانی و و سواس در بین دختران و پ سران مقطع سوم دبیر ستان شهر کرمان شاه می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع طبقه ای است و ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه شخصیت مینه سوتا و آزمون هوش هیجانی بار – ا ن است و روش تحقیق استفاده شده از نوع هم بستگی است . جهت آزمون فرضیه تحقیق وبررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده وجهت سنجش فرضیه تحقیق ومقایسه هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران از روش tمتغییر مستقل در سطح آمار توصیفی استفاده می گردد .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین وسوا س یا ضعف روانی وهوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد وهمین طوربین وسواس در دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد ووسواس در دختران بیشتر از پسران است وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران بی شتر از پسران است وسطح معنی داری آن در بین 5%قرار دارد

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.