رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش

رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش

… دانلود …

رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش کاشان به تعداد 117 نفر می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 84 نفر تعیین گردید. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج شاخص های اولیه ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی وجهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه ها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است. جهت تایید روایی پرسشنامه از روش محتوایی و به منظور تایید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن برای سکوت سازمانی 0/866 ارتباط اثر بخش 0/946 است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سکوت سازمانی و ابعاد آن،با ارتباطات اثر بخش رابطه معناداری دارد.

اینک شما با جستجوی عبارت رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
رابطه سکوت سازماني و ارتباطات اثر بخش