بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين

بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين

… دانلود …

بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت تغيير و تحول

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه همکاری بین خریداران و تامین کنندگان در دو مطالعه جداگانه، یکی بررسی دیدگاه خریدار و دیگری بررسی دیدگاه تامین کننده انجام شده است. جامعه آماری تحقیقشامل دو گروه است. گروه اول فروشندگان که حدود 1500 تامین کننده است که از بین آنها تعداد 400تامین کننده فعال می باشند و گروه دوم خریداران که حدود 011 نفر از افراد مرتبط با فرایند خرید درپالایشگاه نفت آبادان می باشند. حجم نمونه نهایی با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید که برابر با 196 نفر است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی واز نوع همبستگی می باشد. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه بوده و دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پژوهش دارای 13 فرضیه است که نتایجحاصل از فرضیات به صورت مجزا و بین دو گروه تجزیه و تحلیل شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که تنها در موارد ارتباط بین تسهیم اطلاعات با اعتماد و تعهد، سرمایه گذاری های اختصاص یافته با اعتماد و تعهد، رابطه تعهد با رضایتمندی از نتیجه و رابطه و رابطه اعتماد با رضایتمندی از نتیجه اختلاف نظر دارند.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي تفاوت روابط زنجيره تامين از ديدگاه خريدار و تامين کننده در روابط همکاري فيمابين